3-2cm-wide-thickening-pure-color-font-b-webbing-b-font-font-b-plain-b-font
2015-New-Candy-Colors-Men-Women-Unisex-Boys-Plain-Webbing-Cotton-Canvas-Belt-Accessories-Low-Price
DSC_0099
DSC_0124
high-quality-font-b-nylon-b-font-font-b-webbing-b-font-plain-font-b-orange
thumb_1220

Dây đai dệt kiểu Plain

Dây đai dệt kiểu plain là kiểu dệt phổ biến, cấu trúc sợi khá đơn giản. Với cấu trúc này phù hợp với cả dây đai, và cả những dòng dây viền mõng